پ. ژانویه 21st, 2021

خبرنگاران و رسانه

حاوی اخبار صنف خبرنگاران، اصحاب مطبوعات و رسانه های کشور

1 دقیقه خوانده شده

روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار، از فعالان حوزه صدا تقدیر به عمل می آورد....

1 دقیقه خوانده شده

اولین نشست تخصصی باعنوان "توانمندی حرفه‌ای و مرجعیت رسانه‌ای با نگاهی به چالش‌ها و فرصت‌های خبرگزاریها"در فضای مجازی برگزار شد....