پ٫ فروردین ۳ام, ۱۴۰۲

خبرنگاران و رسانه

حاوی اخبار صنف خبرنگاران، اصحاب مطبوعات و رسانه های کشور

راهنمای استفاده از سامانه تحفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مدیران مسئول رسانه ها

1 دقیقه خوانده شده
راهنمای استفاده از سامانه تحفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مدیران مسئول رسانه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.