ش٫ تیر ۲۳ام, ۱۴۰۳

خبرنگاران و رسانه

حاوی اخبار صنف خبرنگاران، اصحاب مطبوعات و رسانه های کشور

پایگاه خبری

1 دقیقه خوانده شده

قطعاً هر رسانه های برای بقا نیاز به درآمد و بودجه دارد و مهمترین منبع درآمدی رسانه ها، مخاطب است!...