به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرنگاران و رسانه و به نقل از دنیای اقتصاد؛ جزء (۲) بند‌ (ز) تبصره‌ (۱۵) ماده‌ واحده لایحه بودجه ‌به این شرح است: شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیر دولتی (با اولویت شرکت‌ های کارور‌ مجازی) نسبت به هوشمند سازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پر مصرف، هم چنین نصب شمارشگرهای (کنتور) هوشمند اقدام و هزینه مربوطه را ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صورت اقساطی از مشترکان دریافت کنند. نمایندگان با بخش درآمدی بند‌(ح) تبصره‌ (۱۵) ماده‌ واحده این لایحه موافقت کردند. بند (ح) تبصره‌ (۱۵) ماده‌ واحده لایحه بودجه‌ به این شرح است: به دولت اجازه داده می‌ شود تا سقف ۵‌ درصد از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه‌ های فرهنگ‌ سازی توسط سازمان صدا و سیما و سایر رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ها (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) در قالب امضای قرارداد به این سازمان‌ ها پرداخت شود.