نشست شورای شهر؛ از نگرانی برای تهران تا حضور انحصاری یک رسانه در صحن

اعضای شورای اسلامی شهر تهران دویست و چهل و ششمین جلسه خود را در حالی … ادامه خواندن نشست شورای شهر؛ از نگرانی برای تهران تا حضور انحصاری یک رسانه در صحن