س٫ تیر ۵ام, ۱۴۰۳

خبرنگاران و رسانه

حاوی اخبار صنف خبرنگاران، اصحاب مطبوعات و رسانه های کشور

مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه در یادداشتی به مناسبت روز خبرنگار عنوان کرد: دیده بانان جامعه، تصویرگران زندگی

1 دقیقه خوانده شده
مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه در یادداشتی به مناسبت روز خبرنگار عنوان کرد: دیده بانان جامعه، تصویرگران زندگی

۱۷ مرداد هر سال بهانهای برای به خاطر آوردن و بالاتر از آن بهتر فهمیدن سختیهای یک شغل است. بهانهای برای اینکه به یاد بیاوریم در کنار ما افرادی هستند که قید زندگی بهتر و آیندۀ شغلی روشنتر و بودن در کنار خانواده و دهها موهبت دیگر را به خاطر شغل و حرفۀ خود میزنند.

۱۷ مرداد تلنگری است برای همۀ ما تا اندکی دربارۀ خبرنگاری، وظیفه و مشکلات و رسالت آن بیندیشیم و بهتر و بیشتر درک کنیم این حرفه و مقتضیات آن را. راه دوری هم نباید رفت. شاید با تورق تقویم و دیدن مناسبت نامگذاری این روز بتوان بخشی از مسیر را طی کرد. بهراستی چه مناسبتی جز شهادت یک خبرنگار عرصۀ قلم به نام محمود صارمی میتواند در یک آن، همۀ آنچه را باید بارها و بارها توضیح داد برای مخاطب روشن و شفاف کند؟
خبرنگاری از ابتدای شکلگیریاش تا به امروز که در کنار حرفه، یک علم کلاسیک و مهم به حساب میآید، جزو مهمترین و تأثیرگذارترین مشاغل جامعه است. روشنگری، مطالبهگری، آگاهسازی، التیامبخشی و… همه از  سرِ  قلمهای خبرنگاران شروع میشود و در جامعه منتشر میگردد. امروزه در دنیایی که سرعت تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در آن بسیار زیاد است، رسانههای جمعی نفوذ بسیاری در بین مردم دارند و گردش اطلاعات در میان نخبگان و جوانان سریعتر از هر زمان دیگری است، نقش خبرنگار متعهد و حرفهای بیش از گذشته موردتوجه است و چرخش یک قلم میتواند حتی جامعهای را در مسیر درست یا غلط قرار دهد.
امروزه نقش خبرنگاران در ساماندهی و ساختاردهی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه انکارناپذیر است و دامنۀ آن فراتر از گذشته رفته است. اگر در گذشته یادداشت، تحلیل و مقالۀ یک خبرنگار را تنها روی دکه میشد دید، اکنون در کمترین زمان میتوان مطلبی را برای طیف وسیعی از مردم بازگو و منتشرکرد و همین سرعت و ابعاد انتشار بر سختی کار خبرنگاران افزوده است.
از خبرنگاران میتوان بهعنوان یکی از مخلصترین و فداکارترین صنوف فعال و کوشا در جهت ارتقای فرهنگ عمومی جامعه یاد کرد. خبرنگار تصویرگرِ زندگی و تحولات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. نقش مثبت و منفی خبرنگار در ثبت و ضبط مشاهدات و تحولات و خبرسازی در موضوعات مختلف، خود حکایت انکارناپذیر دیگری است. خبرنگار، همسو با ضرورت، میاندیشد و همگام با فوریتهای حرفهای مینگارد و فرهنگ میسازد.
در سال جهش تولید و در شرایطی که کشور در میانۀ جنگ نابرابر و ناجوانمردانۀ اقتصادی قرار دارد، نقش خبرنگاران بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین اقشارِ فرهنگساز، در تزریق امید  به جامعه بسیار حساس و بیبدیل است. خبرنگاران میتوانند با انعکاس صحیح دستاوردهای اقتصادی و پیشرفتهای موجود، در راه بومیسازی صنعت و اقتصاد تلاش کنند. آنها میتوانند هم امید را در جامعه افزایش دهند و هم با ترسیم وضعیت موجود و مطالبه از مسئولان به پیشرفتها و برداشته شدن موانع و رفع کمبودها کمک کنند. در این میان بازتاب طرحهای توسعه و گامهای روبهجلو در کشور در همۀ صنایع بهویژه صنعت فولاد، بهعنوان پیشران اقتصاد غیرنفتی کشور، میتواند امید را در جامعه تقویت کند و نگاهها به شرایط کنونی را دقیقتر و صحیحتر سازد.
در پایان، باید گفت امروز که مسائل اقتصادی بسیار پیچیدهتر از گذشته شده، نیاز است تا در حوزۀ خبرنگاری و روزنامهنگاری در مسائل اقتصادی سرمایهگذاری بیشتری انجام شود و خبرنگاران تخصصی در این حوزه تربیت شوند. با وجود همۀ تلاشهای خوبی که در این خصوص صورت گرفته و با در نظر گرفتن تلاش خبرنگاران حرفهای در این زمینه، مسائل اقتصادی امروز پیچیدهتر و متنوعتر از قبل شده و نیاز است تا متناسب با این پیچیدگی، بر تربیت خبرنگار تخصصی در این حوزه نیز اهتمام بیشتری صورت گیرد. در این میان هم البته فولاد مبارکۀ اصفهان آماده است تا کمکی، هر چند کوچک، در این نگاه تخصصیتر داشته باشد و بهعنوان یک حامی نقش خود را ایفا کند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه در یادداشتی به مناسبت روز خبرنگار عنوان کرد: دیده بانان جامعه، تصویرگران زندگی

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *