حرکت تحسین‌برانگیز مورینیو با برآورده کردن آرزوی یک خبرنگار

سرمربی تیم فوتبال تاتنهام با قبول درخواست یک خبرنگار مقدونیه‌ای در کانون توجه و مورد … ادامه خواندن حرکت تحسین‌برانگیز مورینیو با برآورده کردن آرزوی یک خبرنگار