س٫ مرداد ۲ام, ۱۴۰۳

خبرنگاران و رسانه

حاوی اخبار صنف خبرنگاران، اصحاب مطبوعات و رسانه‌های کشور

جامعه رسانه نیازمند الگوی سواد رسانه ای است

1 دقیقه خوانده شده
جامعه رسانه نیازمند الگوی سواد رسانه ای است

افکار و رفتار انسان آگاهانه و ناآگاهانه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از پلتفرم های متنوع رسانه محور دارند.

افراد متناسب با سطح سواد در ساختار شبکه ای رسانه ها مشارکت دارند. هدف سواد رسانه ای آگاهانه کردن این تاثیرات و ارتباطات و ارتقای سطح تعاملات است. ارائه دانش و اخلاقی که رسانه و کاربر همسو و هم هدف جامعه رسانه ای سالم، پویا و مفید را ایجاد کنند.

سواد رسانه ای در فرهنگ و جامعه رشدیافته یک انتخاب نیست ضرورت و مزیت است وظیفه ای که هر عضو جامعه رسانه باید یاد بگیرد برای داشتن محیطی با شاخص های برتر علمی و فرهنگی برای ایجاد شبکه های سواد محور ارتباطی از این نظر است که باید به سواد رسانه ای به عنوان یک الگوی توسعه فرد و جامعه توجه شود و متناسب با ساختار جامعه برنامه ریزی های ارتقای استاندارد آن تدوین و اجرا گردد تا هر جامعه ای تعامل مطلوبی با روند جهانی تحول در رسانه ها داشته باشد.

آنچه فهم و پذیرش الگوی مطلوب استفاده از رسانه را ممکن می سازد و سبب خواهد شد فرهنگ و شناخت درستی از ساختار و ماهیت رسانه ها شکل بگیرد و فرد و نهادهای جامعه با فرآیند تحول رسانه ها همسویی سالم و سازنده ای داشته باشند منوط به شیوه توسعه الگو ی آموزش سواد رسانه ای است اگر سواد رسانه ای به روشی استاندارد که سبب تاثیر سازنده در کاربران و رسانه ها گردد بسترسازی شود هم تعریف درستی از رسانه در نگرش جامعه نهادینه خواهد شد و هم ساختارهای تعامل با رسانه ها ماهیتی اخلاق محور و دانش محور خواهند داشت آنچه که هدف الگوی سواد رسانه ای است.

اگر محتواهای رسانه ها در هر پلتفرمی با هدف آگاه سازی ، سالم سازی و پیشرفت ارائه شوند و رسانه ها و کاربران از مزایا و اهمیت سواد رسانه ای شناخت داشته باشند و دانش محور از امکانات و خدمات ابزار رسانه استفاده کنند الگوی سواد رسانه ای شکل خواهد گرفت الگویی که سبب می شود مبانی درستی از رسانه و کاربر بر مبنای ماهیت سواد رسانه ای ارائه شود و شیوه درست استفاده از رسانه ها شکل بگیرد مدیریت سواد محور کاربر و رسانه در الگوی سواد رسانه ای تعریف و اجرا می شود درک درست از چیستی و کاربرد سواد رسانه ای شکل خواهد گرفت و افراد و نهادهای جامعه می توانند از مزایای و امکانات الگوی سواد رسانه ای بهره مند شوند .

جامعه در سنین و سطوح فکری مختلف با پلتفرم های متنوع رسانه محور در تعامل هستند و طبعا متاثر از ماهیت و ساختار رسانه ها قرار خواهند گرفت در جهان تحول یافته امروزی که قدرت رسانه قدرت غالب و تاثیر گذاری است در صورت نداشتن سواد رسانه ای امنیت ، پیشرفت و سلامتی در معرض آسیب قرارخواهد گرفت از این نظر برای داشتن جامعه سالم و پیشرفته برای برتری در عرصه جهانی باید قدرت رسانه مدیریت شود باید کاربر باسواد شود تا قدرت و امکانات رسانه ها هدفمند در فرآیند توسعه بکار گرفته شوند .

محیط تعاملی ایده آل رسانه ها و کاربران منوط به ارائه و اجرای شاخص های مطرح در توسعه سواد رسانه ای است تدوین مبانی آموزش سواد رسانه ای ، ارائه الگوها و راهکارهای مهندسی شده جهت بسترسازی موثر سواد رسانه ای متناسب با نهادهای جامعه ، استفاده از تخصص و ایده فعالان حوزه سواد رسانه ای ، همسویی سایر نهادهای جامعه با برنامه ریزی های توسعه سواد رسانه ای ، پیروی رسانه ها و کاربران از اصول سواد رسانه ای … با اهمیت به این اولویت ها و سایر مولفه های مرتبط با الگوی سواد رسانه ای است که می توان مسیر و مقصدی مطلوب برای رسانه و کاربر متصور شد و جامعه رسانه ای منطبق با معیارهای استاندارد سواد رسانه ای داشت .

ساخت جامعه ای با شاخص های سواد رسانه ای که در آن کاربر و رسانه درست تعریف شده باشند نیازمند تعهد ، تخصص و تلاش است اقدامات همه جانبه دانش محور که بتوانند بسترسازی اصولی فرآیند سواد رسانه ای را تحقق ببخشند کاربر و رسانه را رشد دهند از این نظر افراد و نهادهای مرتبط با توسعه سواد رسانه ای باید این نیاز،امتیاز و ضرورت را درک کرده و به عنوان وظیفه اجتماعی و ملی در راستای ساخت جامعه ای با استانداردهای سواد رسانه ای اقدام نمایند تا با داشتن الگوی سواد رسانه ای فضایی سالم و سازنده برای هر کاربر و رسانه ایجاد شود محیطی باسواد که سبب ارتقای دانش و اخلاق توسط ابزاری به نام رسانه گردد .

الگوی سواد رسانه ای یاد می دهد که رسانه ها نیازمند ساختار تعریف شده سواد محور هستند کاربران نیازمند دانش و اخلاق تعامل با رسانه ها هستند و جامعه نیازمند فرهنگی که رسانه و کاربر آن باسواد باشند.

*علی صابری
عضو انجمن سواد رسانه ای ایران

جامعه رسانه نیازمند الگوی سواد رسانه ای است

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *