ش. مه 15th, 2021

خبرنگاران و رسانه

حاوی اخبار صنف خبرنگاران، اصحاب مطبوعات و رسانه های کشور

آموزش

1 دقیقه خوانده شده

اندیشمندان معاصر، عصر حاضر را عصر سلطه بی‌سابقه اطلاعات و ارتباطات می‌دانند. «جامعه اطلاعاتی» جدیـد، ظهـور پدیده‌هایی نوین در همه...

1 دقیقه خوانده شده

روزنامه نگاران معمولا ميان خبرهايي كه تمام يا جزئي از آن بر پايه مصاحبه تنظيم مي شود و (مصاحبه) تفاوت...