سرپرست هفته نامه پیام شهر قزوین منصوب شد

طی حکمی از سوی شهردار قزوین، سید محمدرضا قافله‌باشی به سمت سرپرست هفته‌نامه پیام شهر منصوب شد.