تمدید مهلت ارسال آثار جشنواره رسانه ای ابوذر البرز

رئیس سارمان بسیج رسانه استان البرز، از تمدید مهلت ارسال آثار به دبیرخانه پنجمین جشنواره … ادامه خواندن تمدید مهلت ارسال آثار جشنواره رسانه ای ابوذر البرز