ج٫ مهر ۷ام, ۱۴۰۲

خبرنگاران و رسانه

حاوی اخبار صنف خبرنگاران، اصحاب مطبوعات و رسانه های کشور

خادمان فرهنگ کشور

1 دقیقه خوانده شده

به دنبالِ انتشارِ گزارش‌های یاسر نوروزی خبرنگارِ حوزه‌ی کتاب درباره‌ی برخی سواستفاده‌ها در بازار نشر و پخته‌خواری‌های برخی نام‌های بی‌نام...