ج٫ مهر ۷ام, ۱۴۰۲

خبرنگاران و رسانه

حاوی اخبار صنف خبرنگاران، اصحاب مطبوعات و رسانه های کشور

حمایت نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی از خبرنگار تبریزی