د. آگوست 15th, 2022

خبرنگاران و رسانه

حاوی اخبار صنف خبرنگاران، اصحاب مطبوعات و رسانه های کشور

استقلال ایران

1 دقیقه خوانده شده

16 مرداد -       اعتراض دسته‌جمعی روزنامه‌نگاران و مدیران نشریه‌های ایران نو، پلیس ایران، دیوان عدالت، تمدن، استقلال ایران و مجلس به...