ج. آگوست 12th, 2022

خبرنگاران و رسانه

حاوی اخبار صنف خبرنگاران، اصحاب مطبوعات و رسانه های کشور

احضار وزیر ارتباطات

رسانه ‎ها در مورد علت احضار آقای آذری ‌جهرمی مطالب متفاوت و بعضاً متضادی را منتشر کرده‌ اند؛ تعدادی از منابع...