وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: 200 میلیارد تومان برای اجرای پروژه مجتمع فرهنگی اردبیل اختصاص یافت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:در سفر اردبیل، ۲۰۰ میلیارد تومان برای تسریع در اجرای پروژه مجتمع فرهنگی ، هنری شهر اردبیل (تالار شهر) تخصیص یافت.