سیدهادی خامنه‌ای: من رکوددار روزنامه‌های تعطیل شده هستم

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: در سه مرحله سه تا روزنامه تاسیس کردم، هر سه تا روزنامه من به بهانه واهی به  زیور تعطیل مزین شد.