سومین جشنواره نیرو و رسانه(نور)

سومین جشنواره نیرو و رسانه(نور) برگزار می شود. *شعار محوری: – رسانه و ارزش آب … ادامه خواندن سومین جشنواره نیرو و رسانه(نور)