روز خبرنگار، روز تکریم این قشر است

رئیس سازمان بسیج رسانه استان قزوین گفت: روز خبرنگار، روز تکریم این قشر است و … ادامه خواندن روز خبرنگار، روز تکریم این قشر است