راه اندازی پویش های مختلف روز قدس در فضای مجازی توسط خبرنگاران البرزی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان البرز گفت: شیوع ویروس کرونا در سراسر … ادامه خواندن راه اندازی پویش های مختلف روز قدس در فضای مجازی توسط خبرنگاران البرزی