خبرنگار مردم یا میرزا بنویس دولت، نماینده مجلس یا عضو شورای شهر

خبرنگار و فعال رسانه‌ای گفت: تا زمانی که همین رویه تعریف و تمجید از مسوولان … ادامه خواندن خبرنگار مردم یا میرزا بنویس دولت، نماینده مجلس یا عضو شورای شهر