چ٫ آذر ۸ام, ۱۴۰۲

خبرنگاران و رسانه

حاوی اخبار صنف خبرنگاران، اصحاب مطبوعات و رسانه های کشور

نام صاحب امتیاز و مدیرمسئول: فرهاد قنبری

نشانی پست الکترونیکی:

Ghanbari1280@Yahoo.com

Farhad.ghanbari1280@Gmail.com

شماره تلفن همراه: ۰۹۳۵۴۲۶۸۲۸۱

صندوق پستی: ۱۳۴/۳۱۸۷۵

نشانی دفتر مرکزی: تهران، میدان انقلاب اسلامی، خیابان کارگر شمالی، خیابان مستعلی، پلاک۱۲، واحد۳

کدپستی: ۱۴۱۸۸۱۴۵۵۵